Pneumococcen vaccinatie

 
Free photo by Victor Garcia from Unsplash

Free photo by Victor Garcia from Unsplash

Pneumonie of longontsteking door de pneumokok

De pneumokok (Streptococcus pneumoniae), de bacterie die voor de meeste longontstekingen verantwoordelijk is, nestelt zich bij voorkeur in de luchtwegen en kan behoorlijk ziek maken. Ze kan acute bronchitis veroorzaken, maar ook middenoorontstekingen, sinusitis en dus ook longontstekingen. De pneumokok is ook de eerste verantwoordelijke voor meningitis of hersenvliesontsteking bij volwassenen. Wanneer de bacterie in het bloed terechtkomt, kan ze een algemene bloedvergiftiging (of septicemie) veroorzaken, een zeer ernstige aandoening.
In België worden elk jaar naar schatting 20.000 mensen door een ernstige pneumokokkeninfectie getroffen. Bij 2000 van hen kent deze ziekte een dodelijke afloop.

De pneumokok valt vooral verzwakte mensen aan en in het bijzonder ouderen. In België blijkt zowat twee derde van de mensen met een ernstige pneumokokkeninfectie ouder dan 50 jaar.

Free photo by rawpixel from Unsplash

Free photo by rawpixel from Unsplash

Aan wie wordt het Pmeumococcenvaccin aangeraden?

  • aan alle mensen ouder dan 60 jaar

  • aan risicopersonen ouder dan 45 jaar: chronische longziekte, chronische hart- en vaatziekte, transplantatie ondergaan

  • diabetespatiënten

  • bij alcoholisme en bij levercirrose

  • nieraandoeningen

  • bepaalde bloedziekten die weerstand doen verminderen

Het vaccin tegen pneumococcen kan elk moment van het jaar worden toegediend.

 
 

Bron: mijngezondheid.be