Griepvaccinatie

Wat is griep? En aan wie wordt vaccinatie aangeraden?

 
Free photo from Kelly Sikkema by Unsplash

Free photo from Kelly Sikkema by Unsplash

Wat is griep?

Symptomen van griep zijn:

 • droge hoest

 • hoofdpijn

 • keelpijn

 • koorts

 • koude rillingen

 • spierpijn

 • moeheid

Die klachten duren enkele dagen tot een week. Het kan enkele weken duren voordat je je weer helemaal beter voelt.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn verschillende grieptypes en elk jaar circuleert er meer dan één type. Omdat de circulerende virustypes jaarlijks veranderen, kan je elk jaar opnieuw griep krijgen.

Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen kan het virus worden overgedragen. Griep is besmettelijk vanaf 1 dag voor tot 5 of 6 dagen na het begin van de symptomen.

 
Free photo from elizabeth lies by Unsplash

Free photo from elizabeth lies by Unsplash

Risicogroepen - aanbeveling griepvaccinatie

Risicogroepen voor griep aan wie het vaccin wordt aanbevolen:

 • zwangere vrouwen in 2e en 3e trimester op het ogenblik van het griepseizoen

 • chronische ziekten: hartziekte, longziekte (astma, COPD), nierziekte, leverziekte

 • diabetespatiënten

 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door medische behandeling

 • personen ouder dan 65 jaar

 • mensen in het ziekenhuis of in een rusthuis

 • al wie samenwoont of nauw contact heeft met één van bovenstaande groepen

 • iedereen in de gezondheidssector

 • personen die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden

 
Free photo from rawpixel by Unsplash

Free photo from rawpixel by Unsplash

Wanneer griepvaccinatie?

November is de ideale periode voor de vaccinatie tegen griep, maar ook december is zeker nog geschikt om u te laten inenten.

Neem geen vaccin op het moment dat u ziek bent.