Medisch Dossier

 
 
 

Zelf uw dossier inkijken

Via de website www.mijngezondheid.belgie.be kan u zelf een aantal gezondheidsgegevens raadplegen:

 • resultaten van bloedafnames (uitgevoerd bij uw huisarts of in het ziekenhuis) (via CoZo, zie ook hieronder))

 • verslagen van ziekenhuizen: consultaties, opnames,… (via CoZo, zie ook hieronder)

 • vaccinatiegegevens: vaccins toegediend door Kind & Gezin (deels vanaf 1997 en systematisch vanaf 1999), vaccins toegediend vanaf september 2005 door CLB-artsen en alle vaccinaties ingevoerd door huisartsen en pediaters in Vaccinnet (dit kon vanaf 2006 en werd verplicht in 2014)

 • deelnames aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker opvolgen (borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker)

Voorwaarden

 • U moet inloggen met identiteitskaartlezer of de itsme-applicatie.

 • Om toegang te krijgen tot uw gezondheidsgegevens moet u uw toestemming geven om gegevens te delen. Via de zogenaamde geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.


COZO

CoZo: het collaboratief zorgplatform

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door in te loggen via de website van CoZo kan u de resultaten van oa bloedafnames en medische beedlvorming terug vinden. Gezien de nieuwe privacy/GDPR regelgeving is dit de beste weg om uw resultaten online te verkrijgen. U kan ook op dit portaal terechtkomen via www.mijngezondheid.belgie.be (zie hierboven).


GMD | Globaal Medisch Dossier

Een huisartsen verzamelt alle belangrijke medische gegevens (allergieën, vaccinaties, medische onderzoeken, chronische ziekten, operaties, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen, overzicht van het geneesmiddelengebruik, …) van een patiënt in diens GMD in zijn/haar eigen praktijk.

 • De bijdrage voor uw GMD wordt volledig betaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen wordt dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit.
  Hiervoor brengt u steeds uw identiteitskaart mee.

 • U kan bij een raadpleging of tijdens een huisbezoek aan uw huisarts vragen om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient elk kalenderjaar te worden verlengd. Voor vaste patiënten zal dit automatisch gebeuren bij het eerste contact van het desbetreffende kalenderjaar.

 • Het verzamelen van uw medische gegevens in een GMD maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

 • Als u zo'n Globaal Medisch Dossier aanvraagt, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts. Het percentage is afhankelijk van de categorie waartoe u behoort.

Free photo from John Towner powered by Unsplash