Photo by Raphael Schaller on Unsplash

Photo by Raphael Schaller on Unsplash

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten dienen steeds vooraf telefonisch contact op te nemen.

Wat moet er zeker meegebracht worden?

  • Geldige identiteitskaart

  • Medicatielijst (volledige naam, dosering ‘in mg of g’, hoeveel keer daags inname)

  • Lijst met voorgeschiedenis: operaties, belangrijke doorgemaakte ziektes, chronische ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, familiale belangrijke voorgeschiedenis zoals kankers, hartkwalen, suikerziekte